INVENTARISEREN

Continu in contact staan met het landschap en zijn gebruikers. Naast mobiele werkplaats, functioneert het als ontmoetingsruimte die ruimte biedt voor discussie en inspiratie, als expositie om voortdurend inzicht te  geven in het proces, en als uitkijktoren in het landschap.

 

ARCHIVEREN

Het in kaart brengen van het landschap, door lokale gidsen uit te nodigen om hun verhaal te delen. Het station dient naast zijn basisfunctie als werkplaats en uitkijktoren, deze tien dagen als geluids- en fotostudio. Geluidsfragmenten worden aangevuld met een serie objecten en portretten van de gidsen.

PROJECTEREN

Het verspreiden van de verhalen in een publiek toegankelijke ruimte waar lokale gidsen vol passie over de omgeving vertellen. Het station staat in deze fase volledig op zichzelf. De richting het raam gekantelde vloer binnen nodigt uit te liggen, te luisteren en te genieten van het landschap. Deze tien dagen reist het station langs plekken waar de verhalen zich hebben afgespeeld.